ВІДБУЛАСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ДОГОВІР ЯК УНІВЕРСАЛЬНА ФОРМА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ»

16 березня 2018 року в навчально-науковому юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» відбулася всеукраїнська науково – практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» за участі відомих українських правників, а також науковців цивілістичної школи Прикарпаття.

Захід присвячений проблемам договірного права, на якому велося обговорення новел законодавства та застосування їх у практичній діяльності. Також конференція організована з ціллю творчої реалізації наукових пошуків, обміну досвіду, апробацією результатів наукових досліджень та розробок як відомих українських цивілістів, так і молодих науковців і практикуючих юристів.

На початку заходу з вітальним словом виступила директор навчально-наукового юридичного інституту д.ю.н., проф. Валентина Васильєва, яка відмітила важливість проведення конференції, наголосила на актуальності обраної тематики, а також висловила сподівання, що робота учасників заходу виявиться плідною та цікавою. Представниця Прикарпатської школи цивілістики відмітила, що Всеукраїнська науково-практична конференція «Договір як універсальна форма правового регулювання» є першою, а її організатори планують запровадити традицію – щороку 16 березня проводити таке наукове зібрання.

Матеріали доповідей на конференцію подали відомі вітчизняні представники таких вищих навчальних закладів та наукових установ як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський університет туризму, економіки і права, Національна академія наук України «Київський університет права», Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», Науково-дослідний інститут приватного права та підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України.

Робота проводилася за наступними тематичними напрямами:

  1. Теоретичні засади договірного регулювання.
  2. Особливості правового регулювання окремих договірних конструкцій.
  3. Договірні зобов’язання за участю споживачів.
  4. Концепція цивільно-правового договору в інших галузях права.

Учасники конференції обговорили найактуальніші проблеми договірного права. Так, д.ю.н., проф. В. А. Васильєва представила наукову доповідь на тему: «Проблеми регулювання цивільно-правового договору»; д.ю.н., доц. О. І. Зозуляк презентувала наукову розвідку «Тенденції розвитку договірного права (на основі 15 – річного досвіду чинності ЦК України)», а к.ю.н., доц. І. І. Банасевич розповіла про співвідношення споживчого та публічного договору.

Впродовж всього заходу між учасниками конференції точились жваві дискусії, активно обговорювалися питання оновлення змін до законодавства, їх актуальність, переваги та недоліки. Обраний формат конференції дозволяв її представникам ставити запитання доповідачам після презентації власних робіт.

Щиро дякуємо всім присутнім за активну участь у проведенні всеукраїнської науково-практичної конференції «Договір як універсальна форма правового регулювання». Усім учасникам бажаємо постійного стимулу до творчості, наснаги та нових значних здобутків на професійній ниві.