Відбувся круглий стіл на тему: “Футурологія, філософія майбуття”

20.12.2017 в Навчально-науковому юридичному інституті відбувся круглий стіл, на тему: Футурологія, філософія майбуття. Ініціатором проведення даного заходу виступив кандидат філософських наук, професор кафедри філософії та соціології Михайло Юрійович Голянич.

В рамках круглого столу відбулася презентація монографії Голянича М.Ю. “Футурологія, філософія майбуття”.
У монографії на основі аналізу думок, які впродовж віків висловили мислителі про майбутнє, розкрито генезис футурології як пошуку знань про майбуття, розглянуто витоки та основні етапи сучасної футурології, зміст новітніх футурологічних концепцій, висвітлено прогностичні ідеї українських мислителів.
У філософському осмисленні майбуття акцентовано увагу на онтологічному аспекті визначення поняття майбутнього. З опублікованих праць вітчизняних і зарубіжних авторів виокремлено і проінтерпретовано найважливіші положення про пройдешнє для аргументації важливості футурології, методологічного значення її як міждисциплінарної галузі вироблення знань про майбуття. Виклики майбутнього за всієї численності спроб людей пізнати й творити його вимагають мудрості й спільної відповідальності всього людства й кожної особистості – ключова ідея репрезентованої науковій спільноті та громадськості книжки «Футурологія, філософія майбуття».