Юридична клініка

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від 3 серпня 2006 року «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку в усіх навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Право», незалежно від форми власності і підпорядкування. На виконання цього наказу 15 вересня 2009 року розпорядженням директора Юридичного інституту доктора юридичних наук, професора Валентини Антонівни Васильєвої було відновлено діяльність Юридичної клініки зі статусом окремого структурного підрозділу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З того часу Юридична клініка діє як база навчальної та виробничої практик для студентів навчально-наукового юридичного інституту та є громадською приймальнею, яка надає безкоштовні юридичні консультації і проводить правопросвітницькі заходи для соціально-незахищених верств населення.

Метою юридичної клініки є:

– підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів, які навчаються за напрямом «Право»;

– забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;

– формування правової культури громадян;

– підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

– розширення співробітництва з вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями; впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Уже восьмий рік поспіль консультанти юридичної клініки навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» надають безкоштовні юридичні консультації для жителів Івано-Франківської області. За цей час послугами юридичної клініки скористалося понад 600 жителів міста та області та 50 представників сусідніх областей. Юридична клініка надає первинні правові послуги, зокрема здійснює прийом громадян та консультує їх з тих чи інших правових питань та здійснює підготовку правових та процесуальних документів.

Юридична клініка бере активну участь у правопросвітніх кампаніях, підвищуючи тим самим рівень правової освіти населення. Зокрема, консультанти юридичної клініки брали участь у проведенні «Тижня права», який організовується за підтримки Міністерства юстиції України та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Юридична клініка тісно співпрацює з Івано-Франківським МЦССДСДМ та службою у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, зокрема у сфері надання юридичних консультацій соціально-незахищеним верствам населення, проведення правоосвітніх заходів для даної категорії осіб.

Основну роботу щодо надання безоплатної правової допомоги виконують студенти-консультанти навчально-наукового Юридичного інституту.